Ποιοι Είμαστε

Η Α.Μ.Κ.Ε Έγκαιρη Παρέμβαση ιδρύθηκε το 2005 και αποτελείται από μέλη με πολυετές κλινικό έργο στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για άτομα με αναπτυξιακές και νοητικές αναπηρίες.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 η διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από τα μέλη της εταιρίας και εξωτερικούς συνεργάτες, ανέλαβε την οργάνωση υλοποίησης της Δομής Εφήβων & Νέων «ΦΙΛΩΝ», που ξεκίνησε να λειτουργεί στο Χαλάνδρι από τον Μάρτιο του 2018.

Η διεπιστημονική ομάδα της Δομής Εφήβων & Νέων «ΦΙΛΩΝ» αποτελείται από τις παρακάτω ειδικότητες:

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ψυχολόγος που έχει την επιστημονική ευθύνη για τον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου της δομής. Επιμελείται της οργάνωσης δραστηριοτήτων με εξωτερικούς φορείς, εκπαιδεύει και αξιολογεί το προσωπικό, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και επωμίζεται  τον συντονισμό του θεραπευτικού προγράμματος. Επιπλέον αναλαμβάνει την ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων σε συνεργασία με τους επόπτες.

Επόπτης: Συντονίζει ομάδα 4 -7 παιδιών ως υπεύθυνος του ομαδικού προγράμματος και αναλαμβάνει το σχεδιασμό της ατομικής στοχοθεσίας κάθε μέλους.
Εκπαιδεύει και συντονίζει το προσωπικό.

Ειδικός θεραπευτής: Αναλαμβάνει ατομικά και ομαδικά προγράμματα ως εκπαιδευτής σε αναλογία 1:1 και 1:2.
Ειδικότητες ειδικών θεραπευτών: εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, ειδικός γυμναστής, ψυχολόγος.

Κοινωνικός λειτουργός: Είναι υπεύθυνος για την λήψη κοινωνικού ιστορικού και φροντίζει για τα προνοιακά θέματα των μελών. Επιπλέον, συντονίζει και υλοποιεί τις επαφές που στοχεύουν στα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ψυχίατρος- Παιδοψυχίατρος: Αναλαμβάνει την αξιολόγηση και την ιατρική παρακολούθηση των μελών σε συνεργασία με την οικογένεια.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

Επιστημονική Υπεύθυνη: Σοφία Κουλούρα

Επόπτες κλινικού προγράμματος: Γιώργος Ράφτης

Κοινωνική Λειτουργός: Μαρία Δερμεντζή

Λογοθεραπεύτρια: Μανίλα Τόλα

Ψυχολόγοι: Γωγώ Χατζή, Μαρία Μαστρογιαννάκου & Κυριάκος Καλαφάτης

Ειδικός Γυμναστής: Γιάννης Παπαμιχαήλ

Ψυχίατρος: Γιώργος Παπαμιχαήλ

Παιδοψυχίατρος: Κωνσταντίνος Μπόλιας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - Ιδρυτικά Μέλη:

  • Σοφία Κουλούρα, Ψυχολόγος M.Sc
  • Κωνσταντίνος Μπόλιας, Παιδοψυχίατρος
  • Πολυξένη Μαργέλλου, Ειδική Παιδαγωγός M.ed
  • Γεώργιος Ράφτης, Ειδικός Γυμναστής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ