Για Γονείς

Το επιστημονικό προσωπικό της Δομής Εφήβων & Νέων «ΦΙΛΩΝ» προσφέρει σε γονείς και κηδεμόνες  μία σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες με στόχο την διευκόλυνση του δύσκολου έργου του γονέα.

  • Ομάδες γονέων

Μέσω των ομάδων γονέων ενισχύεται η δημιουργική συζήτηση και η ανταλλαγή πληροφοριών κι εμπειριών, έτσι οι γονείς συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μόνοι. Επιπλέον, ακούγοντας και άλλους γονείς να μιλούν, έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης παρόμοιων συμπεριφορών και συμβάντων.

  • Συμβουλευτική γονέων

Έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε να βελτιώσει τη σχέση του με το παιδί, να τον βοηθήσει να βρει κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών στην συμπεριφορά του παιδιού και να το βοηθήσει να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

  • Σύνδεση /συνεργασία με σχολικούς φορείς

Συνεργαζόμαστε κατόπιν συγκατάθεσης της οικογένειας με το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει το παιδί τους.
Γίνεται επαφή με την κοινωνική υπηρεσία του εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενισχύεται η συνεργασία μας με το σχολείο έτσι ώστε να επικοινωνούν και οι δύο φορείς για την βέλτιστη στήριξη προς την οικογένεια .


Συμβουλευτική γονέων